Find the perimeter of each figure – Eight Questions

Perimeter Find the perimeter of each figure. 1. Polygon MJVG: MJ   = 92 yd JV   = 57 yd VG   = 55 yd GM   = 59 yd 2. Regular polygon QRN: RN   = 85 m 3. Polygon ZMU: ZM   = 34 mi MU   = 64 mi UZ   = 48 mi 4. Polygon YXPQZ: YX   = 62…

You are doing well. Tell your friend, it is so good!